Na pociągi jeszcze trochę poczekamy

18th Oct 2023   J. O.

Na przełomie 2027 i 2028 roku mają rozpocząć się prace budowlane przy linii kolejowej łączącej Sokołów Podlaski z Siedlcami. Stosowna umowa została podpisana 10 października 2023 r. między PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a wykonawcą dokumentacji projektowej i przebudowy linii czyli konsorcjum firm ZRK-DOM w Poznaniu, Trakcja S.A. oraz Intop Warszawa.

Trasa zostanie zelektryfikowana. Przewoźnicy będą mogli wykorzystać nowoczesne, ekologiczne pojazdy i przygotować atrakcyjną ofertę podróży. Czas podróży między Sokołowem Podlaskim a Siedlcami wyniesie ok. 30 minut. Do Warszawy z Sokołowa pociągi z prędkością do 120 km/h pojadą w czasie ok. 120 minut dla poc iągów osobowych i ok. 90 minut dla pociągów przyspieszonych. W ramach projektu przewidziano budowę i odbudowę 8 stacji i przystanków w: Strzale, Borkach Siedleckich, Suchożebrach, Podnieśnie (stacja towarowa), Stanach Dużych, Bielanach, Przywózkach, Sokołowie Podlaskim. Odpowiednia wysokość peronów ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągu. Dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się będą pochylnie. Zamontowane zostaną wiaty, ławki, tablice informacyjne i oświetlenie. – czytamy w informacji prasowej Biura Komunikacji i Promocji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Inwestycja będzie realizowana w ramach rządowego „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r.”