Uczczenie pamięci Profesora Zygmunta Przychodzenia w SGGW

18th Oct 2023   Bogusław Niemirka

W dniu 19 października br. w historycznej siedzibie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na warszawskim Ursynowie odbędzie się uroczystość nadania budynkowi Wydziału Socjologii i Pedagogiki SGGW imienia naszego Rodaka - Profesora Zygmunta Przychodzenia (1940-2016) oraz odsłonięcia tablicy pamiątkowej.

Kilka miesięcy temu minęło siódma rocznica śmierci wybitnego Uczonego Profesora Zygmunta Przychodzenia, który urodził się w 1940 r. w sokołowskich Łuzkach. Do szkoły podstawowej chodził w Czekanowie, a po kolejnej edukacji w liceum w Sokołowie Podlaskim i Płocku rozpoczął studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie po ich skończeniu pracował naukowo aż do emerytury. Na SGGW był m.in. dziekanem Wydziału Nauk Humanistycznych. Jego kariera nauczyciela akademickiego została zwieńczona uzyskaniem tytułu naukowego profesora. Naukowo zajmował się przede wszystkim problematyką edukacji młodzieży wiejskiej.

Profesor Przychodzeń sentymentem darzył podlaskie strony lat swego dzieciństwa i młodości, mówił o tym szczegółowo w wywiadzie przeprowadzonym przez redakcję „Wieści Sokołowskich” w 2012 r. (WS z 31 maja 2012 r.). Rodzina Przychodzeniów od czterech pokoleń do dziś prowadzi gospodarstwo w Łuzkach na kolonii. Profesor często przyjeżdżał tu do brata a potem bratanka, na cmentarzu w Jabłonnie są rodzinne groby.
Uczelnia, z którą Profesor był związany przez całe zawodowe życie, postanowiła obecnie uczcić Jego pamięć w sposób szczególny. Redakcja „Wieści Sokołowskich” otrzymała właśnie zaproszenie z uczelni na uroczystość nadania budynkowi Wydziału Socjologii i Pedagogiki SGGW imienia Profesora Zygmunta Przychodzenia oraz odsłonięcia tam tablicy pamiątkowej.

Uroczystość odbędzie się w historycznej siedzibie SGGW na warszawskim Ursynowie. Listę członków komitetu honorowego uroczystości otwiera rektor SGGW prof. Michał Zasada oraz dwaj poprzedni rektorzy prof. Tomasz Borecki i prof. Włodzimierz Kłuciński. Przewidziana jest także prezentacja książki wydanej przez uczelnię pt. Profesor Zygmunt Józef Przychodzeń (1940-2016). Uczony i wychowawca” (pod red. prof. Teresy Zaniewskiej). Książkę otwiera artykuł pt. „Z łuzeckiej kolonii w świat. Tradycje rodzinne Profesora Zygmunta Józefa Przychodzenia” autorstwa Bogusława Niemirki (znanego sokołowskim czytelników z wielu publikacji regionalnych).

Zaproszenie na uroczystość - oprócz rodziny - otrzymali także wójt gminy Jabłonna Lacka Wiesław Michalczuk, przewodniczący Rady Gminy Stanisław Strzała, dyrektorzy szkół w Jabłonnie Lackiej i Czekanowie oraz sołtys Łuzek.

Bliżej o osobie Profesora Zygmunta Przychodzenia i jego rodzinnych tradycjach w następnych numerach „Wieści Sokołowskich”.