Powiatowe Spotkanie Świąteczno – Noworoczne

31st Jan 2024

Okres świąteczno – noworoczny jest czasem pełnym nadziei i radości. Najczęściej spędzamy go w gronie rodziny, przyjaciół i najbliższych. Jest to moment w roku, który skłania nas do refleksji i spojrzenia wstecz, dokonywania podsumowań, podejmowania postanowień, ale także do snucia planów i stawiania przed sobą nowych wyzwań.

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku w dniu 15 stycznia br. w Zespole Szkół Nr 1 im. Krzysztofa Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim odbyło się Powiatowe Spotkanie Świąteczno – Noworoczne zorganizowane przez Powiat Sokołowski.
Na zaproszenie starosty Elżbiety Sadowskiej oraz przewodniczącego Rady Powiatu Jacka Odziemczyka przybyli liczni goście, wśród których znaleźli się m. in.: poseł na Sejm RP Maria Koc, senator RP Waldemar Kraska, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Wojciech Kudelski, dotychczasowy wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski, JE ks. biskup Tadeusz Pikus. W spotkaniu wzięli również udział samorządowcy z terenu powiatu sokołowskiego, członkowie zarządu i radni powiatowi, przedstawiciele instytucji publicznych i służb mundurowych, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Sokołowskiego, zaproszeni przedsiębiorcy i goście z terenu powiatu.
Zgromadzonych kolędą przywitał i w świąteczny nastrój wprowadził Zespół „Szara Band”, działający w Zespole Szkół Nr 1 pod kierownictwem nauczycieli Bogusława Kwiatkowskiego i Krzysztofa Niemirki, w składzie: Kinga Kozak, Marcelina Kazimierczuk,Hubert Biernat, Wiktor Biernat, Bartłomiej Kosiorek, Stanisław Golatowski. Po występie uczniów starosta Elżbieta Sadowska wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Jackiem Odziemczykiem powitali zgromadzonych gości. Następnie w wystąpieniu starosta dokonała krótkiego podsumowania, w którym podkreśliła m. in. znaczenie środków zewnętrznych - krajowych oraz unijnych, dzięki którym rozwijał się powiat, wspominając o przykładowych inwestycjach zrealizowanych z ich udziałem, takich jak np. ukończony ostatnio Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Sokołowskim SP ZOZ i o olbrzymim wsparciu w postaci sprzętu,który placówka otrzymała między innymi dzięki współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Wojewodą Mazowieckim oraz Samorządem Województwa Mazowieckiego. Wspomniała również o licznych inwestycjach drogowych wykonanych przez Zarząd obecnej kadencji, m. in. dzięki wsparciu środków zewnętrznych, jak również współpracy z samorządami miast i gmin z terenu powiatu. Warto nadmienić, że wraz z realizowanymi na chwilę obecną zadaniami jest to łącznie ponad 140 km dróg powiatowych. Wraz z przewodniczącym Rady Powiatu złożyli najserdeczniejsze życzenia świąteczno – noworoczne wszystkim obecnym podczas spotkania oraz podziękowali parlamentarzystom, przedstawicielom instytucji, jak również wszystkim tym, którzy czynnie wspierali Powiat Sokołowski w jego rozwoju. Podziękowania skierowali także do dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych oraz ich pracowników, a także do przedstawicieli i funkcjonariuszy służb mundurowych dbających o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu. Słowa wdzięczności przekazali również przedsiębiorcom wspierającym przedsięwzięcia realizowane przez Powiat, takie jak np. Dożynki Powiatowe oraz społecznościom szkolnym, które chętnie uczestniczą w powiatowych uroczystościach patriotycznych. Goście w swoich wystąpieniach również podkreślali znaczenie współpracy na różnych szczeblach, deklarowali dalsze wsparcie dla Powiatu Sokołowskiego i złożyli życzenia noworoczne wszystkim zgromadzonym. Po wystąpieniach i chwili wspólnej modlitwy JE ks. Biskup Tadeusz Pikus pobłogosławił opłatek, którym następnie podzielili się uczestnicy spotkania. Popołudnie upłynęło pod znakiem kolędy w spokojnej, rodzinnej i przyjaznej atmosferze. Wszystkim obecnym wyrażamy wdzięczność za udział wydarzeniu.


Komentując akceptujesz naszą politykę prywatności.