Kontakt

23rd Jan 2024

ul. Tartaczna 4,
08-300 Sokołów Podlaski
tel. 500 031 218
e-mail: redakcja@wiescisokolowskie.pl

Redaktor naczelny

Maurycy Rejowski
redakcja@wiescisokolowskie.pl

Redagują

Jadwiga Ostromecka, Juliusz Nowicki, Katarzyna Dybowska - Czartoryjska

Wydawca

EFEKT STUDIO Sp. z o.o.,
ul. Tartaczna 4,
08 - 300 Sokołów Podlaski,
https://efektdruk.pl

KRS: 0000335708
NIP: 823-163-65-12
REGON 141996869