Pożegnanie Komendanta Powiatowego PSP w Sokołowie Podlaskim

31st Jan 2024

15 stycznia 2024 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Sokołowie Podlaskim odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przejścia na emeryturę Komendanta Powiatowego PSP st. bryg. Pawła Dmowskiego oraz przekazanie obowiązków swojemu następcy.

W uroczystości wzięli udział m.in.: senator RP Waldemar Kraska, przewodniczący Rady Powiatu Sokołowskiego Jacek Odziemczyk, starosta Elżbieta Sadowska, zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg Rafał Zimochocki, szefowie komend PSP z sąsiednich powiatów, podwładni z jednostki, samorządowcy oraz najbliżsi Komendanta; żona i dwie córki. St. bryg. Paweł Dmowski swoją służbę zakończył po 27 latach symbolicznym pożegnaniem ze sztandarem Komendy Powiatowej PSP w Sokołowie Podlaskim.

Podsumował lata swojej pracy, podziękował za owocną współpracę oraz okazaną pomoc i życzliwość wszystkim zaproszonym na tę uroczystość gościom, strażakom oraz pracownikom. St. bryg. Paweł Dmowski służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął jako słuchacz – podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie w 1997 r. Po ukończeniu szkoły w 2001 r. i uzyskaniu tytułu inżyniera pożarnictwa w stopniu młodszego kapitana został skierowany do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim, gdzie rozpoczął służbę na stanowisku dowódcy zastępu. W 2004 r. ukończył studia II stopnia w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, uzyskując tytuł magistra.

W okresie od 15 czerwca 2011 r. do 31 marca 2022 r. pełnił służbę na stanowisku Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Sokołowie Podlaskim. Z dniem 1 kwietnia 2022 r. został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim. W latach 2022- 2024, dzięki zaangażowaniu st. bryg. Pawła Dmowskiego Jednostka Ratowniczo Gaśnicza w Sokołowie Podlaskim wzbogaciła się o nowy samochód specjalny lekki operacyjny – TOYOTA Rav4, dwa samochody używane tj. specjalny lekki rozpoznawczo- ratowniczy SUBARU Forester oraz ciężki samochód gaśniczy GCBA 9,5/56 SCANIA. Ponadto w 2023 r. do sokołowskiej jednostki trafił nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2/28/4 RENAULT w pełni wyposażony według standardu pojazdu pierwszowyjazdowego. Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno- Nurkowego „Sokołów 5”, działająca przy komendzie, oprócz zwiększenia od 1 stycznia 2023 r. swojej gotowości operacyjnej do poziomu AB, dzięki staraniom komendanta pozyskała również nową łódź ratowniczą z silnikiem i przyczepką transportową.

Dzięki wsparciu samorządów, w tym Powiatu Sokołowskiego oraz przedsiębiorców z terenu powiatu przez ostatnie 2 lata pozyskano szereg drobniejszego sprzętu ratowniczego
i szkoleniowego (między innymi manekin ćwiczebno- szkoleniowy z zakresu ratownictwa medycznego, płachtę gaśniczą do gaszenia pojazdów o napędzie elektrycznym, sprzęt nurkowy), zwiększając gotowość bojową jednostki.

Za wzorową służbę Komendant był wielokrotnie nagradzany i odznaczany, w tym m.in.: Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę (2017 r.), Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (2015 r.), Dyplomem Komendanta Głównego (2020 r.), Brązową Odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” (2020 r.) Starosta Elżbieta Sadowska oraz przewodniczący Rady Powiatu Jacek Odziemczyk podziękowali w imieniu Zarządu, Rady i społeczności Powiatu Sokołowskiego za wieloletnią służbę na rzecz mieszkańców oraz wręczyli kwiaty i pamiątkowy dyplom gratulacyjny. Zaproszeni goście w przemówieniach okolicznościowych zgodnie ciepłymi słowami żegnali komendanta, dziękując za wysiłek i poświęcenie włożone w utrzymywanie bezpieczeństwa na terenie powiatu sokołowskiego, jednocześnie życząc wszelkiej pomyślności i spokoju oraz zasłużonego odpoczynku. Z dniem 16 stycznia 2024 r. pełniący obowiązki Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Artur Gonera powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego PSP w Sokołowie Podlaskim bryg. Grzegorzowi Kucowi – dotychczasowemu Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Sokołowie Podlaskim.


Komentując akceptujesz naszą politykę prywatności.