Będzie nowy pawilon muzeum w Treblince

6th Dec 2023

W ciągu kilku najbliższych lat w placówce powstanie nowy obiekt wystawienniczo-edukacyjny. Samorząd Mazowsza przeznaczył na ten cel ponad 24 mln zł.

To jedna z najważniejszych inwestycji Muzeum Treblinka – niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy (1941–1944). Dzięki niej zwiększy się przestrzeń ekspozycyjna
oraz możliwość organizacji wydarzeń edukacyjnych.Główną ideą przyświecającą utworzeniu nowego pawilonu jest upamiętnienie i oddanie hołdu ofiarom Treblinki.
W podpisaniu umowy wzięła udział m.in. członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.Nowy pawilon ma powstać do 2025 r. obok istniejących zabudowań. Jego budowa będzie możliwa dzięki wsparciu samorządu Mazowsza.W czerwcu br. Sejmik Województwa Mazowieckiego zabezpieczył w budżecie środki na umowę dotacyjną na kwotę
prawie 23,5 mln zł z rozbiciem na lata: 2023 r. – ponad 2 mln zł, 2024 r. – 13,4 mln zł, 2025 r. – 7,7 mln zł. Budynek o kształcie prostokąta ma mieć 2576,25 m2 powierzchni użytkowej.
Obiekt będzie miał dwie kondygnacje, w tym jedną podziemną. Pawilon zostanie podzielony na kilka stref. W części ekspozycyjnej znajdą się: wystawy stała i czasowa oraz sala, w której znajdą się rzeźby Samuela Willenberga. Powstanie też sala wielofunkcyjna dla 100 osób i trzy sale edukacyjne. Dodatkowo w budynku zaprojektowane zostaną strefy modlitewna
i biurowo-administracyjna, w tym archiwum i biblioteka, a także strefa magazynowa.


Komentując akceptujesz naszą politykę prywatności.