Poradniki i karty pracy dla dzieci z deficytami

31st Jan 2024

Zaburzenia rozwoju to trudny temat dla każdego rodzica. W wychowaniu dziecka kierujemy się przecież miłością, troską i rodzicielską intuicją. Niezwykle ważne jest obserwowanie swojego dziecka, by jak najszybciej wychwycić niepokojące symptomy i udać się do specjalisty, by wdrożyć odpowiednie działania stymulujące. Nie zawsze mamy wiedzę i doświadczenie, które ułatwiają ,,wyłapanie’’ niepokojących deficytów rozwojowych. To nieustanna walka o bezpieczny rozwój i poczucie szczęścia najmłodszych pociech. Nie wyręczajmy dziecka w wykonywaniu codziennych czynności, zachęcajmy do aktywności szeroko rozumianej. W naszych bibliotecznych zbiorach mamy poradniki i karty pracy dla dzieci z różnymi deficytami.

Dziś polecamy:
„Co dzień naprzód! Oto świat. Karty pracy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” opracowane przez Marię Dawidowicz i Katarzynę Kozę. Karty pracy „Co dzień naprzód!” wzbogacą warsztat pracy nauczycieli oraz terapeutów pracujących z najmłodszymi dziećmi oraz dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Opracowanie powstało z myślą o przedszkolakach, których rozwój przebiega typowo i u których rozwój przebiega nieharmonijnie lub z opóźnieniem; oraz dla uczniów początkowych klas szkoły integracyjnej lub specjalnej i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Zadania mają na celu poszerzanie wiedzy dziecka o samym sobie, o bliższym i dalszym otoczeniu, o zachodzących w świecie prawidłowościach. Pomagają rozwijać myślenie przyczynowo- skutkowe, funkcje percepcyjne oraz sprawność grafomotoryczną. Polecenia zostały sformułowane w taki sposób, żeby nieustannie, przy każdej okazji zachęcać dziecko do mówienia lub komunikowania się w dostępny mu sposób. Publikacja „Co dzień naprzód!” składa się z trzech części („Oto ja”, „Oto my”, „Oto świat”). Wszystkie ćwiczenia zostały przygotowane na trzech poziomach trudności, które oznaczono literami A, B, C. „Kolorowy świat Wiktorii” autorstwa Żanetty Lemańskiej zawiera dwie teczki z kartami pracy. Przygotowane dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiał przeznaczony jest do pracy na lekcjach lub na zajęciach rewalidacyjnych w szkołach specjalnych, a także z oddziałami integracyjnymi. Ponad 200 kolorowych kart pracy to m.in.: teksty do czytania i pisania w liniaturze, krzyżówki z ilustrowanymi hasłami, rozsypanki wyrazowe i sylabowe, teksty z lukami do uzupełnienia, zadania utrwalające terminy: „litera”, „głoska”, „sylaba” oraz kształtujące umiejętność rozróżniania znaków interpunkcyjnych, ćwiczenia dotyczące dodawania i odejmowania w zakresie 20. Dzięki pracy z zestawem uczniowie wzbogacają swoją wiedzę o najbliższym otoczeniu i środowisku społecznym oraz przyrodniczym, rozwijają mowę, doskonalą percepcję wzrokową i słuchową, ćwiczą sprawność grafomotoryczną i manualną, utrwalają pojęcia matematyczne, uczą się czytania, pisania i liczenia. Tematyka pierwszej części kart dotyczy takich zagadnień, jak: Szkoła, Klasa, Przybory szkolne, Wspomnienia z wakacji, Na ulicy, Kierunki, Owoce, Warzywa, Przetwory, Pole, Pory roku, Park, Las, Listopad, Pogoda, Polska, Warszawa, Zwierzęta domowe, Zwierzęta hodowlane, Mikołajki, Dom, Dym, Zima, Wesołych Świąt. Część druga jest kontynuacją ćwiczeń z części pierwszej i obejmuje takie zagadnienia jak Nowy Rok, Zima, Zwierzęta zimą, Zimowe ubrania, Karnawał, Zimowe zabawy, Muzyka, Woda, Pożywienie, Marzec, Zwiastuny wiosny, Wiosna, Powroty ptaków, Wielkanoc, Ogród, Ochrona przyrody, Majowe święta, Unia Europejska, Majowa łąka, Rodzina, Dzieci, Podróże, Bezpieczne wakacje. Kolejna publikacja to ,,Karty korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” adresowana jest do osób z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością sprzężoną, autyzmem, dysleksją oraz innymi deficytami rozwojowymi. Przeznaczona jest do stosowania jako pomoc dydaktyczna w placówkach edukacyjnych, a także podczas pracy w domu jako materiał pomocniczy dla rodziców. Może być wykorzystywana na wszystkich etapach edukacji oraz podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Dla osób z deficytami wzroku polecamy publikację „Superoko. Litery i cyfry”. Są to ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową, koordynację ruchowo – wzrokową i orientację przestrzenną dla dzieci i dorosłych. Zawiera ona 50 propozycji zadań polegających na rozpoznaniu i zaznaczeniu konturów liter oraz cyfr. Książka stanowi kompleksowy materiał pomocny w rehabilitacji widzenia, służący do nauki liter i cyfr. Publikacja skierowana jest do terapeutów pedagogicznych, nauczycieli przedszkoli i nauczania zintegrowanego oraz rodziców. Kolejne dwie propozycje autorstwa Alicji Małasiewicz to „Wytęż wzrok i pamięć” i oraz „TRENUJ WZROK”. Obie to ćwiczenia dla uczniów klas szkoły podstawowej i licealistów z zaburzoną percepcją wzrokową. Publikacja składa się z ośmiu kategorii ćwiczeń, które zawierają po dziesięć kart praktycznego treningu wzroku dziecka. W zależności od poziomu percepcji wzroku ucznia terapeuta może dobrać na zajęcia karty z poszczególnych kategorii. Przygotowane ćwiczenia poprawiają, usprawniają i ćwiczą małą grafomotorykę, koordynację wzrokowo – ruchową, analizę i syntezę wzrokową, koncentrację uwagi, spostrzeganie i różnicowanie, wyróżnianie i wyodrębnianie znaków, kształtów i całych układów, pamięć wzrokową i logiczne myślenie. Wielu uczniów nie potrafi przywołać z pamięci posiadanej wiedzy i połączyć jej z nowymi treściami, co w konsekwencji prowadzi do miernych wyników w nauce. Uczniowie mogą również pracować sami lub pod okiem rodzica.
Te i wiele, wiele innych poradników w zależności od dysfunkcji dziecka, znajdziecie Państwo w naszych zbiorach.Zapraszamy.


Komentując akceptujesz naszą politykę prywatności.